Descarregar Documentació

Els ciberdelictes generen evidències electròniques que poden ser ràpidament eliminades. Les investigacions digitals ens permeten recopilar-les per a esclarir-les amb tècniques i tecnologies molt avançades.

Les xarxes d'IT empresarials viuen canvis amb l'entrada de nous dispositius i usuaris, als quals es sumen velles i noves amenaces. La Ciberseguretat empresarial comença per avaluar el seu nivell de seguretat.
Cal prevenir o minimitzar l'impacte, abast i profunditat dels incidents de seguretat. Definim els projectes, la seva implantació i el seu seguiment. Tot gràcies al coneixement i experiència del nostre equip.
Apliquem tècniques avantguardistes d'Intel·ligència per a la recopilació d'informació i tot el nostre coneixement, creativitat i habilitat per a la correcta gestió de processos crítics, on és essencial l'alta disponibilitat dels sistemes i aplicacions.
Ransomware, Phishing, Scam... Els serveis d'e-CRIME d’INCIDE estan dirigits a detectar i resoldre els incidents que afecten a organitzacions i individus particulars, degut principalment a la proliferació d'activitats delictives a Internet.